Wat betekent InterCratie? 19/11/06 22:01u

NB. Onderstaande tekst is van 19 november 2006 en moet nog geupdate worden

De term intercratie is een samenvoeging met "cratie", uit woorden als democratie en theocratie, met het woord internet. Intercratie wil een bestuur vormen die internet als middel gebruikt om heel Nederland te bereiken en een stem te geven.

Het deelwoord "inter" heeft ook een gevoelsmatige lading. Het geeft iets groots aan, zoals in internationaal. In de loop van de tijd hoop ik de term beter te kunnen omschrijven.

Vind jij het woord ook veelzeggend en kun je dat in woorden vatten, gebruik dan het forum en vertel jouw betekenis. Als het toegevoegde waarde heeft zullen we je bedrage gebruiken om het woord InterCratie nog beter te omschrijven.